Burza škol "Šance 2022"

neděle 16.10.2022 12.00 - 16.00

pondělí 17.10. 9.00 - 16.00

 

 

 

Přijímací zkoušky na střední školy

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2023.

Nově je způsob předávání přihlášky stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy jako  to bylo v minulých letech.

Termín předložení přihlášky ZŠ k vyplnění je do 15. února 2023.

Počet přihlášek na střední školy

Nově si žáci základních škol mohou podat

až 2 přihlášky na střední školy.

Další informace

Ředitelé středních škol musejí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů o studium přijme a do jakých oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení a ředitel střední školy poté rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

V návrhu novely vyhlášky, kterou se upřesňují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, se navrhuje období dvou týdnů  (od 12. dubna 2023 do 28. dubna 2023) pro konání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení. Návrh vyhlášky je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení. Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2023.

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zveřejní ředitel školy do 2 dnů po termínu konání přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zveřejní seznam přijatých  nebo zašle ředitel  školy zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v termínu od 22.dubny do 30. dubny 2023.

Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost - ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Na školu, kterou si vybere, bude muset do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

Podrobnější informace získáte zde:

Prospěchové retrostipendium pro studenty středních škol

Podmínky pro získání stipendia

  • Maximálně 20 % zameškaných hodin
  • Žádná pětka na vysvědčení
  • Jednička z chování
  • Aspoň jeden rodič nemá střední školu (má maximálně základní)

Splňuješ podmínky? Tak si napiš o svoje stipendium!

E-mail

stipendia@clovekvtisni.cz

Adresa

Ondřej Kolář, Člověk v tísni, Vítkova 42, 180 00 Praha 8

Telefon

724 255 955