Vítejte v novém školním roce 2023/2024

AKTUALITY

Vážení zákonní zástupci,
předkládám výňatek z Vyhlášky z manuálu ministra školství, ze dne 30. dubna 2020 o Ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.
ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Mimořádné opatření

S účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

                                        Vážení rodiče,  zákonní zástupci, v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25.…
Celý článek
Naši žáci soutěží ve sběru víček a starého papíru. 
Celý článek
Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol."…
Celý článek

Přidejte se k nám!

Hledáme učitele, se speciální pedagogikou, kvalifikovaného pro výuku na základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Volejte: 417 563 109

Nebo nám napište:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.